SilverBuildIT medverkar på Cisco Connect 2013

Posted: 18.04.2013

SilverBuildIT deltar på Cisco Connect 2013 för att dela och ta in visioner för framtiden. Eventet behandlar allt från användarbeteenden, visioner inför framtiden, hur man kan använda Facebook som ett redskap för att sköta verksamheten och visionen.

Många intressanta föreläsningar och utbyten hoppas vi ta med oss och sprida till våra kunder.

Några saker från agendan:

 

Finn mer info på http://www.cisco.com/web/europe/ciscoconnect2013/index_se.html#~Overview,