Vår process inom utveckling

Kommunikationsprocess

 

Dynamiska möten

I vårt företag är vi vana med att jobba och utveckla applikationer för kunder runt om i världen. Vi förstår att nyckeln till ett framgångsrikt projekt är beorende av kommunikationen mellan oss och kunderna.

På grund av detta ser vi till att vi alltid är uppdaterade med det senaste inom kommunikation. Våra projektledare och säljchefer är redo att diskutera allt runt projekten med följande verktyg:

- Onlineprojekt uppföljning

- Epostkommunikation

- VoIP: Skype, Vsee

- Möten på våra kontor i Sofia, Stockholm, Schweiz eller på annan ort om ni föredrar.

- Telefon och videokonferenser.

- Online chat

- Dela skrivbord via olika tjänster

 

Vi är också flexibla att använda den metod du är van vid.

Kontakta oss för mer information.

 

Klicka på ett nummer för att läsa mer om denna del av vår process.

01

FÖRSTUDIE OCH PLANNERING

FÖRSTUDIE OCH PLANNERING

Vi lyssnar noga på dig som kund för att skaffa en förståelse av dina behov och var du vill komma med din idé. Vi ställer också de nödvändiga frågorna för att guida dig i dina beslut. När vi har nått en ömsesidig förstålse av projektets omfattning kommer vi att analysera och ge en uppskattning av vilka resurser som behövs för att ta projektet från idé till färdig produkt.

02

ARKITEKTUR OCH DESIGN

ARKITEKTUR OCH DESIGN

Vi designar de funktionella kraven i "wireframes" och tillhandahåller de tekniska specifkationerna till utvecklarna. Du kommer att få våra förslag på design för godkännande.

03

UTVECKLING

UTVECKLING

Vi tillämpar agila metoder i vår processcykel för att hålla dig delaktig under hela processen. Våra erfarna utvecklare har erfarenhet från iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile, iPad, CMS och ett flertal andra webbutvecklingstekniker och kommer att arbeta dedikerat för dig.

 

04

KVALITETS SÄKRING

KVALITETS SÄKRING

Innan vi levererar produkten till dig kommer vi att utföra nödvändiga tester för att garantera funktionalitet.

05

ACCEPTANS TEST

ACCEPTANS TEST

När du får produkten kommer du att få godkänna att produkten fungerar enligt de godkända tekniska specifikationerna.

06

UNDERHÅLL OCH SUPPORT

UNDERHÅLL OCH SUPPORT

Under den första fasen kommer vi överrens om en garantiperiod och under denna period kommer vi att ge dig full support och nödvändigt underhåll. Detta inkluderar dokumentation och eventuella korrektioner. Du kan alltid teckna längre avtal för support och uppdateringar för en längre period om du har det behovet.